Vad är UBL?

Man hör allt oftare talas om UBL fakturor. Men vad är UBL? Och varför skulle du använda dig av det? I den här artikeln besvarar vi följande frågor: 1. Vad är UBL? 2. Varför använda UBL-fakturor? 3. Fördelar med UBL-fakturor 4. Att själv skapa en UBL-faktura 5. Att skicka fakturor…

Read More

Allt om den obligatoriska e-invoicing

Från och med april 2019 är det för alla företag obligatoriskt att på begäran sända elektroniska fakturor till statliga myndigheter (i Nederländerna). Andra länder kommer att följa också. Men är ditt företag redan förberett på detta? I denna artikel läser du allt om elektroniska fakturor och om skyldigheten att leverera…

Read More

Vad är PEPPOL?

Ordet Peppol dyker allt oftare upp. Peppol. Kanske för att dina kunder ber om en UBL-faktura. Eller för att du måste skicka en e-faktura till en offentlig verksamhet. Peppol-nätverket har här en nyckelroll. Men vad är PEPPOL för något? Hur fungerar det? Och varför borde du använda det? Vi har…

Read More