5 reasons why you should start with eInvoicing

More and more companies realize the strong advantages of sending and receiving e-invoices. But why is that? And should your company also switch to e-invoicing?In this article we will describe the 5 biggest advantages of digital invoicing. E-invoicing saves your company a lot of timePreparing an invoice, printing it,…

Read More

Allt om den obligatoriska e-invoicing

Från och med april 2019 är det för alla företag obligatoriskt att på begäran sända elektroniska fakturor till statliga myndigheter (i Nederländerna). Andra länder kommer att följa också. Men är ditt företag redan förberett på detta? I denna artikel läser du allt om elektroniska fakturor och om skyldigheten att leverera…

Read More

Vad är PEPPOL?

Ordet Peppol dyker allt oftare upp. Peppol. Kanske för att dina kunder ber om en UBL-faktura. Eller för att du måste skicka en e-faktura till en offentlig verksamhet.Peppol-nätverket har här en nyckelroll. Men vad är PEPPOL för något? Hur fungerar det? Och varför borde du använda det?Vi har…

Read More

What is UBL?

An increasing amount of European countries request UBL invoices. But what is a UBL invoice? And why should you use it?In this article we will answer the following questions:What is UBL?Summary of UBL benefitsHow to make a UBL invoice?How do you send UBL invoices?What is…

Read More

5 steps to create your own UBL invoice

Creating your own UBL invoiceDo you wish to create an UBL invoice yourself? Read these 5 steps carefully. Need help? Feel free to contact us!1. Version of the UBL invoiceBefore anything else, it's important to know that every European country has its own interpretation of the UBL invoice standard.…

Read More

What is PEPPOL?

You see the word more and more often. Peppol. Perhaps because your customers ask for UBL invoices. Or because you recently have to send e-invoices to your government.The Peppol network plays an important role in the e-invoicing process. But what is it exactly? How does it work? And why…

Read More

Zenvoices over Storecove: "Een laagdrempelige oplossing"

Automatische factuurverwerking is sterk in opkomst. Nik Schuiling - oprichten van Zenvoices - legt uit hoe het werk van de accountant steeds interessanter wordt nu meer handmatig, administratief werk verdwijnt.Wie is Zenvoices?Zenvoices maakt het voor accountants en administratiekantoren makkelijker om bonnen en facturen te verwerken. Klanten mailen hun…

Read More

Selbst eine UBL-Rechnung erstellen

Wissen Sie noch nicht, was eine UBL-Rechnung ist? Lesen Sie dann hier die Erklärung: Was ist UBL?1. Version der UBL-Rechnung Jedes europäische Land folgt seiner eigenen Interpretation des UBL-Standards. In den Niederlanden arbeiten wir mit der UBL von Simplerinvoicing, Version 2.1 ("UBL-SI").Wenn Ihr Kunde sich nicht in…

Read More